οι υπηρεσιεσ μασ

Αδιατάραχτη κοπή

Η αδιάταραχτη κοπή αποτελεί μία εξειδικευμένη τεχνική κοπής μπετόν, η οποία διακρίνεται για την έλλειψη σκόνης και κραδασμών. Το σημαντικό πλεονέκτημά της είναι ότι δεν προκαλεί προβλήματα στις γύρω κατασκευαστικές εργασίες και αποτελείται από ομαλές επιφάνειες. Συχνά χρησιμοποιείται σε αρχιτεκτονικές διαρρυθμίσεις και στατικές παρεμβάσεις.

Η επιχείρησή μας διαθέτει τα πιο σύγχρονα εργαλεία για όλους τους τύπους αδιατάραχτης κοπής και διάτρησης. Με τον έμπειρο επαγγελματισμό του προσωπικού μας, είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε τα αποτελέσματα σε κάθε κατασκευαστικό έργο.

Αδιατάραχτη κοπή